Dřevěné terasy

Vyjadřují se příjemným pocitem při chození bosými nohami, povrchy se nepřehřívají a vyznačují se velkou životností. Jsou zpravidla zhotoveny z exotických dřevin jako je Ipe, Massaranduba, Bankirai,Sapelli, Merbau, ale jako alternativu s přijatelnou cenou lze použít i evropské dřeviny jako je sibiřský modřín, severská borovice, akát apod. U dřevěných tetras je zapotřebí znát charakteristiku dřevin viz níže. Alternativou k dřevěným terasám jsou kompozitní materiály jako je Twinson.
Tyto materiály jsou složeny z 50% dřeva a 50% PVC což zaručuje vysokou stabilitu a absolutní bezúdžbovost.

Instalační podmínky pro montáž terasových prken

Technický popis

Obklad dřeva (decking) lze provádět z několika druhů materiálů jako jsou například evropské a exotické dřeviny a dále recyklované materiály na bázi dřevo/plast jako například Twinson. Tyto materiály mají zpravidla sílu od 21 do 28 mm. Povrchy těchto materiálů mohou být hladké nebo rýhované. Přírodní materiály vynikají originalitou,přírodním vzhledem oproti recyklovaným materiálům u kterých patří mezi největší přednosti rozměrová a barevná stálost.

Vhodnost použití

Všechny tyto jmenované materiály lze použít jak v interiéru tak v exteriéru. Přírodní materiály nesmějí být trvale vystaveny i přes svoji hustotu kontaktu s vodou,tzn. že jejich instalace podléhá přípravě podkladu viz. níže.

Příprava podkladu

Podklad pro decking by měl být z materiálů propouštějících vodu. Optimální je vrstva drenážního materiálu ukončená štěrkem. Tuto štěrkovou vrstvu je nutné v posledních 5 cm opatřit geotextilií nebo alternativně jinou difůzní folií propouštějící vodu. Umístění folie zabraňuje prorůstání roslin a trávy pod deckingem. Při realizaci obložení kolem bazénu je vhodné celý podklad vybetonovat. Při montáži větších ploch lze celý prostot ohraničit betonovým obrubníkem a celou plochu vysypat štěrkem s aplikovanou geotextilií.

Pokládka dřevěného obkladu

Na dostatečně stabilní podklad ze štěrku položíme betonové dlaždice o rozměru 30x30x4 cm. Vzdálenost betonových dlaždic by měla být maximálně 50 cm ze středu na střed a 70 cm v řadě za sebou ze středu na střed. Dřevěnou konstrukci je nutné upevnit k betonovým dlaždicím pomocí úhelníků. Při celoplošném vybetonování toto odpadá a podkladní latě klademe přímo na betonový podklad. Když je podkladní konstrukce kompletně připevněna a vyrovnána lze šroubovat jednotlivá podlahová prkna. Každé prkno by mělo být v šířce přišroubováno 2 vruty na podkladní konstrukci. Délka vrutu by měla mít 2,5 násobnou délku tloušťky prken,tzn. Že na prkna o síle 21 mm použijeme vrut o délce 50 mm a pro prkna o síle 24-28 mm použijeme vrut o délce 60 mm. Všechny kotvící materiály které jsou v kontaktu s vrchním prknem musejí být v provedení nerez. Vzdálenost vrutů od okraje prkna by měla být maximálně 5-10 cm.

Zajímavost

Při těžbě v zemi původu dochází u některých dřevin k napadení čerstvě poražených stromů hmyzem který zanechá ve dřevě stopy v podobě drobných otvorů o průměru do 1 mm. Tento hmyz však žije pouze v čerstvém dřevě. Dovážená prkna jsou však vysušená a proto neobsahují žádný aktivní hmyz. Tyto otvory nejsou tudíž důvodem k výměně nebo reklamaci materiálu a jejich množství je dáno každou dodávkou rozdílně.

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Image 7 -

Image 8 -

Image 9 -


Pergola Cedar

Image 0 -

Image 1 -

Image 2 -

Image 3 -

Image 4 -

Image 5 -

Image 6 -

Kontaktní adresa
DD Domy, spol. s r.o.
Husovo Náměstí 164
Kolín 280 02
ČESKÁ REPUBLIKA
tel.+420 777 783 888